Nếu bạn cứ chằm chằm nhìn vào mặt xấu của một ai đó sẽ làm anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều hay mà anh ta có thể, chắc chắn anh ta sẽ làm được.

Johann Goethe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Films (demo version)
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Gary Numan
Lời nhạc Gary Numan: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I don't like the film
I don't like the film
Play it all back
Play it all back
 
And I don't like the scenery
And I don't like the set so
Pull it all down
Pull it all down
 
But I like the actors
And I like the show
 
We're so exposed
We're so exposed
Anything can happen
Anything can happen
 
Don't let them see
Don't let them know
And you wonder why
And you wonder why
 
Turn off the lights
And turn off the sound