One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Elizabeth Aston

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Feliz Navidad
Sáng tác:
Ca sĩ: Boney M.
Lời nhạc Boney M.: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Original Version by Jose Feliciano.
 
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año why felicidad
 
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año why felicidad
 
I want to wish you a Merry Christmas
I want to wish you a Merry Christmas
I want to wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart
 
I want to wish you a Merry Christmas
I want to wish you a Merry Christmas
I want to wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart
 
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año why felicidad
 
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año why felicidad
 
I want to wish you a Merry Christmas
I want to wish you a Merry Christmas
I want to wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart
 
I want to wish you a Merry Christmas
I want to wish you a Merry Christmas
I want to wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart
 
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año why felicidad
 
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Prospero año why felicidad
 
I want to wish you...
 
Here are the two original verses:
 
I want to wish you a Merry Christmas
With lots of presents to make you happy
I want to wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart
 
I want to wish you a Merry Christmas
With mistletoe and lots of cheer
With lots of laughter throughout the years
From the bottom of my heart