Tài giỏi không có nghĩa là không bao giờ phạm phải sai lầm, mà ở chỗ nhanh chóng chuyển bại thành thắng.

Bertolt Brecht

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Fall
Sáng tác:
Lời nhạc Jonas Brothers: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Oh oh oh (yeah yeah)
Oh oh oh
Oh oh oh
 
On the edge of something real
I have a choice, but I don't know what to feel
Getting tired of all this fear
Before I choose, let me know that you'll be here
Let me know that you'll be here
 
Cause I'm not afraid to fall
If you're the one who catches me
Tell that you'll be there when I'm
About to lose it all
You're the one who helps me see
That sometimes it's OK to fall
 
(to fall)
 
When I'm far away from where you are (where you are)
It's OK, cause we're under the same stars
I'm laying down this heavy load (heavy load)
Maybe now I can finally let this go
I can finally let you know
 
But I'm not afraid to fall
If you're the one who catches me
Tell me that you'll be there when I fall
About to lose it all
Cause you're the one who helps me see
That sometimes it's OK
 
To fall oh oh
To fall oh oh
To fall oh oh
To fall
 
To fall oh oh
To fall oh oh
To fall oh oh
To fall
 
Not afraid to fall
If you're the one who catches me
Tell that you'll be there when I'm
 
About to lose it all
You're the one who helps me see
That sometimes it's OK to fall
 
Oh oh oh (cause I'm not afraid to fall)
Fall oh oh oh (if you're the one who catches me)
That sometimes it's OK to fall
 
When about to lose it all
You're the one who helps me see
That sometimes it's OK
It will be okay
That sometimes it's OK, to fall
I'm gonna fall