Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Extollere
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Delerium
Lời nhạc Delerium: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Blow, northerne wind
Send thou me my sweting
 
Hire lure lumes light
Ase a launterne anight
Hire blikieth so bright
Fair he is and fine
 
Swetly swire he hath to holde
With armes, shuldre ase mon wolde
Fingres faire to folde
God wolde he were mine
 
Blow, northerne wind
Send thou me my sweting
 
Swetly swire he hath to holde
With armes, shuldre ase mon wolde
 
Blow, northerne wind
Send thou me my sweting
 
Blow, blow
Me my sweting
 
Blow, northerne wind
Send thou me my sweting
 
Hire lure lumes light
Ase a launterne anight