Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Everything I Do, I Do It For You
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Faith Hill
Lời nhạc Faith Hill: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Bryan Adams/Michael Kamen/R.J. Lange)
 
Look into my eyes
You will see
What you mean to me
Search your heart
Search your soul
And when you find me there, you'll search no more
 
Don't tell me it's not worth tryin' for
You can't tell me it's not worth dyin' for
You know it's true
Everything I do
I do it, do it for you
 
Look into your heart
You will find
There's nothing there to hide
Take me as I am
Take my life
I would give it all
I would sacrifice
 
Don't tell me it's not worth fightin' for
I can't help it
There's nothin' I want more
Oh, ya know it's true
Everything I do
I do it for you
 
There's no love
Like your love
And no other
Could give me more love
 
There's nowhere
Unless you're there
All the time
All the way
 
You can’t tell me it's not worth fightin' for
You can’t tell me there's nothin' I want more
Oh, I would die for you
I'd lie for you
I’d walk the wire for you
Ya I'd die for you
 
You know it's true
Everything I do
I do it for my friends
 
Y’all make me who I am
Made me who I am today