Chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến chúng biến thành tội ác lúc nào không hay.

Khổng Tử

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Everybody
Sáng tác: Ingrid Michaelson
Lời nhạc Ingrid Michaelson: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
e have fallen down again tonight
In this world it's hard to get it right
Trying to make your heart fit like a glove
What it needs is love, love, love
 
Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
 
Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
 
Happy is the heart that still feels pain
Darkness drains and light will come again
Swing open up your chest and let it in
Just let the love, love, love begin
 
Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
 
Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
 
Oh, everybody knows the love
Everybody holds the love
Everybody falls for love
 
Everybody feels the love
Everybody steals the love
Everybody heals with love
Oh, oh, oh, oh, just let the love, love, love begin
 
Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Oh, oh, oh, Just let the love, love, love begin
 
Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Oh, oh, oh, Just let the love, love, love begin
 
Everybody, everybody wants to love
Everybody, everybody wants to be loved
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
 
Everybody feels to love
Everybody steals to be loved
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
 
Everybody, everybody wants to love (oh, everybody)
Everybody, everybody wants to be loved (oh, everybody)
Oh, oh, oh (oh, everybody) oh, oh, oh (oh, everybody) oh, oh, oh, oh. Oh.
Everybody, everybody wants to love (oh, everybody)
Everybody, everybody wants to be loved (oh, everybody)
Oh, oh, oh (oh, everybody) oh, oh, oh (oh, everybody) oh, oh, oh, oh. Oh.