Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Empire
Sáng tác: Shakira
Ca sĩ: Shakira
Lời nhạc Shakira: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ake off all of your skin
I'm brave when you are free
Shake off all of your sins
And give them to me
Close up, let me back in
I wanna be yours, wanna be your hero
And my heart beats
 
Like the empires of the world unite
We are alive
And the stars make love to the universe
You're my wildfire every single night
We are alive
And the stars make love to the universe
And you touch me
And I'm like and I'm like and I'm like
Ooh ooh
And I'm like ooh ooh
And I'm like ooh ooh
And I'm like ooh
 
I will follow you down wherever you go
I am, baby, I'm bound to you and do you know?
Closer, pull me in tight
I wanna be yours, wanna be your hero
And my heart beats
 
Like the empires of the world unite
We are alive
And the stars make love to the universe
You're my wildfire every single night
We are alive
And the stars make love to the universe
And you touch me
And I'm like and I'm like and I'm like
Ooh ooh
We are alive
Ooh ooh
And I'm like ooh ooh
We are alive
Ooh
 
I'm just gonna raise my head
Welcome to the final edge
And I'm gonna fall
(And the stars make love to the universe)
I'm just gonna raise my head
And hold you close
 
Like the empires of the world unite
We are alive
And the stars make love to the universe
You're my wildfire every single night
We are alive
And the stars make love to the universe
And you touch me
And I'm like and I'm like and I'm like
Ooh ooh
And I'm like ooh ooh
And I'm like ooh ooh
And I'm like ooh


Trình bày: Shakira

by Joon Nguyen