Fiction reveals truths that reality obscures.

Jessamyn West

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Em Huế Xưa
Sáng tác: Nhật Vũ
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tình em, Huế mộng nguyên trinh
Thơ ta còn mãi ngát tình là tình Hương Giang
Áo bay ngược chuyến đò ngang
Vạt lay gió lộng vội vàng vội vàng tay che
Ngại ngùng chi một câu thề
Em qua Thành Nội ta về ta về Kim Luông
Chiều nay Vĩ Dạ ngóng chuông
Vắng em Thiên Mụ hồi chuông hồi chuông vọng buồn
Tràng Tiền mấy nhịp mù sương
Ðêm hoa đăng cũ trăng vương trăng vương giọng hò
Bởi em Huế đẹp bài thơ
Nên ta mãi mãi vẫn chờ Huế xưa