I know every book of mine by its smell, and I have but to put my nose between the pages to be reminded of all sorts of things.

George Robert Gissing

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Em Họa Bức Tranh Thơ
Sáng tác: Ái Lan
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vài lá vàng rơi cho bức họa tình nên thơ
Vài nét và mây thêm dáng trời tím như mơ
Vạt nắng chiều buông sao thấy buồn nhớ bâng quơ
Bên thềm lá rụng như ơ thờ nhìn thu đi
 
Thấp thoáng nét chiều vấn vương
Trên con đường nắng mềm một mình
Anh đứng đợi buông tóc thề
Ký ức đến chiều năm nào,
Một mình em ngóng chờ kỷ niệm ấy một chiều thu
Êm êm nghe tiếng lao xao lá thu rơi
Nhẹ mơ hồ trong đất trời như bức họa tình đôi ta