You carry Mother Earth within you. She is not outside of you. Mother Earth is not just your environment. In that insight of inter-being, it is possible to have real communication with the Earth, which is the highest form of prayer.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Em Đi Chùa Hương
Sáng tác: Trung Đức
Lời nhạc Tú Quyên: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hôm qua em đi chùa Hương
Hoa cỏ còn mờ hơi sương
Cùng thầy mẹ em vấn đầu soi gương
Nho nhỏ cái đuôi gà cao
Em đeo cái dải yếm đào
Quần lĩnh áo the mới
Tay em cầm chiếc nón quai thao
Chân em đi đôi dép cao cao
Đò đi qua bốn động
Mọi người ngắm nhìn em
Thẹn thùng em khẽ nói
Tuổi bây giờ mới tròn mười lăm
Em còn bé lắm chứ mấy anh kia ơi
Giờ đi qua cổng này
Mọi người ngắm nhìn em
Thẹn thùng em khẽ nói
Nam mô a di đà
Nam mô a di đà
 
Giờ đi qua cổng này
Mọi người ngắm nhìn em
Thẹn thùng em khẽ nói
Nam mô a di đà
Nam mô a di đà