If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.

Haruki Murakami, Norwegian Wood

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Em Chọn Lối Này
Sáng tác: An Thuyên
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chân em đi rừng nhiều đường lắm lối
Này này ơi ! Nhưng em chọn lối này
Em đây chọn lối này thôi
 
Lối ấy con chim rừng hót vang
Con nai rừng lắng nghe
Cây tre cây lim nhường lối cho tiếng cuốc,
Tiếng chuông vang vang
Lối ấy có ánh sáng đôi đường
Có tiếng suối trong ban mai
Tiếng giã gạo trong sông này là lối về bản em đây
 
Lối ấy mồ hôi anh đã rơi
Mở con đường ấm no lên bản em
Đưa núi rừng tiến kịp cùng miền xuôi
Lối em đi chân em đi em đã chọn rồi