Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi người.

Herbert Bayard Swope

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Dust Motes
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: James
Lời nhạc James: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Dust motes in a beam of light
They slow down time
Snowflake on a black wool glove
Melting in the sunlight
 
Dust motes in a beam of light
You left without a fight
Dust motes in a beam of light, they slow down time
It's cold outside
 
I'll forgive you
I'll forgive you
I'll forgive you
Your transgressions
 
There's a vulture at the end of my bed
It's 5 a.m., it thinks I'm dead
There's a vulture at the end of my bed
Against the window, in silhouette
 
There's a vulture would have me asleep
It's looking at me like I'm some piece of meat
 
I'll forgive you
I'll forgive you
If you die
If you die
 
Everybody says I'll be alright
I don't think so
Cried over my supper
It revived, got off the table, started to fly
 
If you die
If you die
I'll forgive you
I'll forgive you
I'll forgive you
 
Dust motes in a beam of light
They slow down time