Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đường Về Khuya
Sáng tác: Minh Kỳ, Lê Dinh
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1. Đường khuya vắng người mến thương xa rồi
Mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi
Lối về còn là bao hình bóng
Nhớ lúc chia tay giữa đêm sương mơ
Bùi ngùi thôi chẳng nói
Bóng ai xa rồi còn ai đứng nhìn theo
 
ĐK
Đêm lắng chìm vào ngàn xa cuối trời những hạt mưa rơi
Trên lối mòn còn mình tôi nhớ người
Ngàn phương xa vắng
Đêm ánh đèn mờ nẻo khuya vẫn còn mưa tuôn
Nghe gió lanh mà xao xuyến lòng chan chứa tình thương
Đường khuya phố buồn nhớ thương giăng mờ
Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa
Có người tìm vần thơ mà để
Tiễn bước ai đi xông pha muôn trùng để ngày mai
Nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh
 
2. Người đi nhớ gì giữa đêm kinh kỳ
Trời khuya có người mơ bước ai đi
Suối đời cùng rừng xanh vạn lý
Gió núi mưa tuôn xe đôi vai nặng vì tình non tình nước
Ước mơ mai về kể hết chuyện xưa
(ĐK)