When they asked me what I loved most about life, I smiled and said you.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đường Về Hai Thôn
Sáng tác: Phạm Thế Mỹ
Lời nhạc Quách Thành Danh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mái
Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co, cỏ hoa nối dài
Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau
Có tằm mến thương dâu, Có trầu vấn vương cau
và đào tơ thơm ngát, ngát hương trinh ban đầu
 
Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa
Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bốn mùa
Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ
Có giàn mướp xanh lơ, Có hồ cá nên thơ
mà lòng chim quê vẫn hát bao câu mong chờ
 
Mỗi đêm trăng thanh ngà hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao
Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bước chung vui êm dường bao
Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau
Chảy dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu
rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu
 
Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng
Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài
Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi
Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi
và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời
 
Nhịp cầu đưa lối, chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên quê.