Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Đường Nào Lên Thiên Thai
Sáng tác: Hoàng Nguyên
Lời nhạc Thanh Thuỷ: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
Cầm tay em anh hỏi
Đường nào lên Thiên Thai,
Đường nào lên Thiên Thai,
Đường nào lên Thiên Thai?
Nơi hoa xuân không hề tàn,
Nơi bướm xuân không hề nhạt,
Nơi tình xuân không úa màu bao giờ
 
Ngày xưa sao Lưu Nguyễn,
Gặp đường lên Thiên Thai,
Nhạc vàng ai mê say,
Rượu Đào ai ngây ngây
Suối Ngọc reo dưới bước chân đi,
Tiếng Nhạc tiên quyến luyến xiêm y,
Ôi làm sao lạc vào được Thiên Thai
 
Anh nào biết đường lên Thiên Thai,
Khi trời đất còn vương thương đau,
Khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu
 
Anh nào biết đường lên Thiên Thai,
Khi lòng còn như băng buốt giá
Và tình còn e ấp, nói không thành lời
 
Nhưng rồi.
Nhìn trong đôi mắt đẹp,
Lòng chợt vui như say;
Kìa đường lên Thiên Thai,
Kìa đường lên Thiên Thai
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây,
Tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say,
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.