This nice and subtle happiness of reading, this joy not chilled by age, this polite and unpunished vice, this selfish, serene life-long intoxication.

Logan Pearsall Smith

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đường Nào Em Đi
Sáng tác: Hoàng Nguyên
Lời nhạc Hoạ Mi: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đường nào em đi,
Đường nào em đi,
Đường hoa gió rộng
Hay đường mưa ngỡ ngàng
Đường mưa phũ phàng
Đường nào em đi...
Ôi đường nào em đi
 
Tình nào em mang,
Tình nào em mang
Tình xuân hoa vàng
Hay tình thu hoa tàn,
Tình thu lỡ làng
Tình nào em mang,
Ôi tình nào em mang
 
Đường nào em đi,
Tôi dõi mắt từng giờ
Tình nào em mang
Tôi héo hắt đợi chờ
Con đường đó,
Ân tình đó có chăng một lối về
Có chăng lời hẹn thề,
Cho một người đam mê
 
Đường nào em đi,
Tình nào em mang,
Ngàn năm khôn cùng,
Ôi ngàn năm vẫn nồng
Ngàn năm vẫn hồng
Đường nào hư vô,
Mối tình nào thiên thu.