You know you've read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.

Paul Sweeney

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đường Chiều
Sáng tác: Hồng Duyệt
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều xóa thành đô
Thế nhân bàng hoàng
Giọng hát lời ca
Ôi sao nhịp nhàng
Dừng trên hè phố
Lòng ta thầm nhớ những chiều lá rơi
Lá rơi bên thềm nhà
 
Đường vắng chiều buông
Bóng cây vài hàng
Đèn sáng ngoài mưa
Hết ca ngừng đàn
Mộng xưa tàn vỡ
Lòng ta còn nhớ những chiều sát vai
Sát vai trong nhịp đàn
 
Ôi ! Hắt hiu là nhớ chiều nay
sao hắt hiu là nhớ tới chiều nào
Ôi ! Bóng hôn hoàng xuống dừng đây
Nghe lá mưa từng cánh trong nghẹn ngào
 
Mộng ước về đâu
Chút duyên tình đầu
Nhạc cũ chìm sâu
Lắng trong buồn sầu
Đèn khuya còn sáng
Nhạc khuya thầm nhắc bao lần lá rơi
Lá rơi trên đường chiều