Kẻ nào chưa một lần thất bại trong quá trình trưởng thành, tức kẻ đó không có gan thực hiện những điều mới mẻ.

Woody Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Duende
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Delerium
Lời nhạc Delerium: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bleak desolation In a beam of Sun Scraping as I crawl (Your heart
can't
hear me)
Tearing bruising fall (Your hands can't hear me)
Thirsting raging blind (Your eyes can't hear me)
Racing against time (Your arms can't hear me)
Like an angel you'll come In a dream, precious one (And) Make me
beautifully numb
Desperate panicked calls (The wind can't hear me)
Muffled weak and small (The sand can't hear me)
Pleading, groping hands (The truth can't hear me)
Bleeding in the sand (Your heart can't hear me)
Bleak desolation In a beam of sun Like an angel you'll come in a
dream,
blessed one (And)
Make me joyfully numb
Razor fingers cling (The wind can't hear me)
Piercing demons sing (The sand can't hear me)
Twisting hollow Hell (The truth can't hear me)
Burning blisters swell (Your heart can't hear me)
Sharp cut aching breath (Your arms can't hear me)
Choking scent of death (Your hands can't hear me)
Gruelling jaw-bone grind (Your eyes can't hear me)
Cursed by my own mind (Your heart can't hear me)
 
DMAH ..