The longer you wait for something, the more you appreciate it when you get it, because anything worth having is definitely something worth waiting.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Đưa Em Xuống Thuyền
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đưa em xuống thuyền, ối a
Đưa em xuống thuyền
Ngày quê hương yên vui, gió trên trời chim đưa lời
Họ hàng em tiễn em thuyền hoa
Đưa đời em đến nơi êm đềm
Lệ lòng hoen mi, em đi
Thuyền đưa em về bến thần tiên
 
Đưa em xuống thuyền, ối a
Đưa em xuống thuyền, buồn chi em, em ơi
Bướm theo người, hoa theo thuyền
Bạn bè em hết câu ngợi khen,
Khen rằng em số hên hơn người
Vậy mời em, em lên thuyền
Đưa em về bến tình duyên
 
Thôi chia ly bằng vuông khăn này... chia ly
Ôi thuyền em đi, em đi
Thôi chia ly bằng đôi mắt cay, Chia ly
ôi thuyền em đi, em đi, thuyền em đi,
Ôi thuyền em đi, khơi sóng cho ruộng đồng,
khơi sóng trong lòng người khơi sóng trên giòng sông
 
Đưa em xuống thuyền, ối a
Đưa em xuống thuyền tình
Kìa bên em, em ơi
Suối trăng rằm, ánh sao ngời
 
Thuyền nhẹ trôi sóng sau vầng trăng
Con thuyền đi sóng chia đôi dòng
Kìa thuyền em trôi, em ơi...
Sóng dòng sông hay sóng lòng tôi ?


Trình bày: Sơn Ca

by tuan hoang