Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Don't Try Suicide
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Queen
Lời nhạc Queen: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
A one two three four, one
Yeah
 
OK
Don't do it don't you try it baby
Don't do that don't don't don't
Don't do that
You got a good thing going now
Don't do it don't do it
Don't
Don't try suicide
Nobody's worth it
Don't try suicide
Nobody cares
Don't try suicide
You're just gonna hate it
Don't try suicide
Nobody gives a damn
 
So you think it's the easy way out
Think you're gonna slash your wrists
This time
Baby when you do it all you do is
Get on my ****
Don't do that try try try baby
Don't do that, you got a good thing going now
Don't do it don't do it
Don't
Don't try suicide
Nobody's worth it
Don't try suicide
Nobody cares
Don't try suicide
You're just gonna hate it
Don't try suicide
Nobody gives a damn
 
You need help
Look at yourself you need help
You need life
So don't hang yourself
It's OK, OK, OK, OK
You just can't be a prick teaser all of the time
A little bit attention, you got it
Need some affection, you got it
Suicide suicide suicide bid
Suicide suicide suicide bid
Suicide
 
Don't do it don't do it don't do it babe (Yeah)
Don't do it don't do it don't, do it
Yeah
 
Don't put your neck on the line
Don't drown on me babe
Blow your brains out
Don't do that (Yeah)
Don't do that, you got a good thing going baby
Don't do it (No) don't do it (No) don't
Don't try suicide
Nobody's worth it
Don't try suicide
Nobody cares
Don't try suicide
You're just gonna hate it
Don't try suicide
Nobody gives, nobody cares
Nobody gives a damn
 
OK