Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Don't
Sáng tác:
Ca sĩ: M2M
Lời nhạc M2M: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
When you walked in my world, I was someone else's girl.
Everytime, you look in my eyes, all that I felt somehow dies.
 
No, no, no, no
Can't you see what you're doin' to me?
No, no, no, no
 
Don't look at me with that smile.
Don't act like everything's fine.
Stop putting dreams in my head.
When I should have thought of him instead.
 
When you say, the things you do, it makes me want to be with you.
And everytime that he kisses me, you are always what I see.
 
No, no, no, no
You make me forget about him.
No, no, no, no
 
Don't look at me with that smile.
Don't act like everything's fine.
Stop putting dreams in my head.
When I should have thought of him instead.
When I should have thought of him instead.
 
No, no, no, no
Can't you see what you're doin' to me?
No, no, no, no
 
Don't look at me with that smile.
Don't act like everything's fine.
Stop putting dreams in my head.
When I should have thought of him instead.
 
Don't look at me with that smile.
Don't act like everything's fine.
Stop putting dreams in my head.
When I should have thought of him instead.
When I should have thought of him instead


Trình bày: M2M

by Hồ Khuyết Thủy