The walls of books around him, dense with the past, formed a kind of insulation against the present world and its disasters.

Ross MacDonald

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đôi Mắt
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Cho nhắn về đôi mắt huyền mơ
Đôi mắt buồn trong sáng hồ thu
Âu yếm nhìn tôi trao duyên ban đầu
Hồn tôi đê mê vút cao trên ngàn mây xanh
 
2.
Xa cách rồi đôi mắt huyền ơi
Thương nhớ màu trong sáng mùa thu
Tôi mất cả nguồn ánh sáng cuộc đời
Hôn tôi u mê tối tăm bên ngàn u sầu
 
ĐK:
Em, em trả lại tôi trả hồn tôi
Đánh mất trong mắt hồ thu
 
Em trả lại tôi trả lại tôi nguồn vui
Với ánh sáng cuộc đời
 
3.
Thương mất rồi đôi mắt huyền ơi
Đôi mắt làm xao xuyến tình tôi
Tôi vẫn hình dung ánh mắt em cười
Hồn tôi chơi vơi ngất ngây trong màu mắt buồn