Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đời Cờ Bạc
Sáng tác: Nhất Trung
Lời nhạc Lâm Nhất Huy: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đời cờ bạc, không ai muốn nay thắng mai thua chẳng giữ được gì.
Đời cờ bạc, không ai biết giàu đó thôi bỗng trắng tay nào hay.
Giống như 1 người điên mang tất cả gia tài và người thân lao vào ván bài kia,
Giống con thiêu thân mang tất cả cuộc đời vùi chôn sâu không biết đâu ngày mai.
 
Đời cờ bạc,đời gian dối không dám tin ai cũng không ai tin mình.
Đời cờ bạc, đời cay đắng giàu đó thôi bỗng trắng tay nào hay.
Lúc hiểu ra thì sao, cũng đã wá muộn màng, từ người thân bạn bè đều lánh xa,
Lúc hiểu ra thì sao, biết trách ai giờ đây, tại vì ta đã quá lỗi lầm.
 
ĐK:
Cờ là gian, bạc là gian là thắng thua ai biết trước được đâu.
Tìm làm chi, hận làm chi tiền gian dối không thể bền lâu.
Cờ là gian, bạc là gian trò đỏ đen đánh mất cuộc đời, này người ơi hãy tránh xa trò gian dối là cờ gian bạc lận.