With compassion you can die for other people, like the mother who can die for her child. You have the courage to say it because you are not afraid of losing anything, because you know that understanding and love is the foundation of happiness. But if you have fear of losing your status, your position, you will not have the courage to do it.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Đợi Chờ
Sáng tác: Anh Quân
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Phố đông, phố rất đông
Từng dòng, từng dòng người đi rất vội
Ngã tư, đến ngã tư
Chờ một người, một người em chờ anh tới
Phố đông, phố rất đông
Tìm một người, một người trong ngàn người
Ngã tư, đến ngã tư
Chờ một người, một người đến mỏi mòn
 
Phút phút, giây giây, trôi qua, trôi qua
Ngóng mãi, ngóng mãi hay anh đã lỡ hẹn rồi
Biết thế sao không giận hờn
Vì em vẫn tin anh sẽ đến
Mỗi phút giây em đợi chờ
Là giây phút yêu anh đằm thắm
Anh không thể nào chẳng đến với em
Chỗ ngã tư em đợi chờ
Hàng cây vẫn xanh tươi ngời nắng
Lá vẫn xôn xao mặt đường
Tựa như trái tim em thầm nhắc
Anh không thể nào chẳng đến với em
 
Phố đông, phố rất đông
Từng dòng, từng dòng người rất xa lạ
Ngã tư, đến ngã tư
Chờ một người, một người em chờ anh mãi
Phố đông, phố rất đông
Hàng ngàn người, ngàn người không mong đợi
Ngã tư giữa ngã tư, chỉ một mình
Một mình ngóng đợi một người