A book must be an ice-axe to break the seas frozen inside our soul.

Franz Kafka

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đôi Bờ Sông Quê
Sáng tác: An Thuyên
Lời nhạc Tố Uyên: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
hiều rồi, rơi xuống dòng sông
Mặt trời rực đỏ với mây hồng trôi theo
Thuyền nan với một mái chèo
Trở về bên ấy, trông theo, trông theo em về
Sông cong, cong cả con đê
Ngô xanh, xanh cả bốn bề xóm trên
Bao giờ, bao giờ cầu nối hai bên
Đón dâu khỏi phải đi thuyền, đi thuyền qua sông...
Bồng bềnh, bồng bềnh như sóng trong lòng
Chiếc thuyền ai đã chìm trong, chìm trong sương chiều...