To love is to admire with the heart:

to admire is to love with the mind.

Theophile Gautier

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Độc Hành
Lời nhạc Nhật Trường: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Về đây mình về đây cao nguyên buồn sa mạc
Sương bạc chiều rơi đầy cửa vườn then cài kín
Tâm tư sầu mở ngõ mắt rướm lệ chua cay
Ðường đời muôn vạn nẽo,
Đường đời phiêu bạt suốt tháng năm dài …
 
Ðau cơn đau tình ái, sự nghiệp trắng như mây
Dang tay ôm vũ trụ, đồi núi cũng đổi thay
 
Về đây mình về đây cao nguyên buồn sa mạc
Sương bạc chiều rơi đầy cửa vườn then cài kín
Tâm tư sầu mở ngõ mắt rướm lệ chua cay
Ðường đời muôn vạn nẽo,
Đường đời phiêu bạt suốt tháng năm dài …
 
Ðau cơn đau tình ái, sự nghiệp trắng như mây
Dang tay ôm vũ trụ, đồi núi cũng đổi thay
 
Về đây mình về đây cao nguyên buồn sa mạc
Sương bạc chiều rơi đầy cửa vườn then cài kín
Tâm tư sầu mở ngõ mắt rướm lệ chua cay
Ðường đời muôn vạn nẻo,
Đường đời phiêu bạt suốt tháng năm dài.