"Tell me what you read and I'll tell you who you are" is true enough, but I'd know you better if you told me what you reread.

François Mauriac

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đoạn Tình 6
Ca sĩ: Ý Lan
Lời nhạc Ý Lan: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Tôi gom những mảnh tình
Xây thành chiếc cầu mơ
Từng ngày qua tháng đợi
Anh dẫm nát hồn ai
 
Tôi không lượng sức mình
Chiếc cầu chẳng qua sông
Ngày ngày anh bên đó
Tôi bên này ngóng trông
 
Điệp Khúc:
Con sông chẳng có nhịp cầu
Những ngày mưa bão tới
Làm sao tôi trông thấy anh
Chẳng lẽ trời nỡ phụ người
 
Chiếc cầu chẳng bắc qua sông
Tôi ngồi đây run rẩy
Lạy trời cho đừng mưa
Tôi ngồi đây hận mình
Ai không bắt nhịp cầu
 
2.
Trời không thương đôi mình
Nên đành cắt cầu mơ
Những ngày mưa nắng hạ
Ai dẫm nát hồn ai
 
Tôi thương chuyện chúng mình
Chiếc cầu chỉ hoài công
Bên người anh say đắm
Tôi bên này ngóng trông.