Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Do What U Like
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Take That
Lời nhạc Take That: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sugar sweet, if only they all knew
Jam, can’t spread no more you’ve took my bread
Energy, just work, no rest or play
Me, myself I’d rather be alone again
 
Chorus:
So you can do what you like -do what you like
No need to ask me -do what you want
Do what you like -do what you like
No need to tell me -do what you want
 
Cherry pie, you’re not as cute as me
Ice, could never be as cold as you
Recipe, you stir me up inside
Me, myself I’d rather be alone again
 
Chorus x 2