Có người biết cách biến những trở ngại trong cuộc đời mình thành những bệ phóng, nhưng cũng không ít người lại biến chúng thành những viên đá chắn lối đi.

R. L Sharpe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Do Not Pass Me By
Sáng tác:
Ca sĩ: MC Hammer
Lời nhạc MC Hammer: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Pass me not, oh, gentle Savior
Hear my humble cry
While the others Thou are calling
Do not pass me by
 
I've got the feelin' and the feelin's not the same
I did the hip hop, a little Hammer and the James
But a touch, a touch from up above
And I get the feelin', the feelin' of Your love
 
Reachin' out, callin' for Your people
(Reachin' out)
To keep us all safe from a world that's full of evil
Tryin', cryin', Lord, sometimes I'm cryin
When I think of His gifts and the world just keeps denying
 
When I think of His goodness
And what He's done for me
My soul cries, Hallelujah
Thanks for savin' me, sing
 
Savior, Savior, why don't You
Hear my humble cry
While the others Thou are calling
Do not pass me by
(Dance break?)
 
I don't want the Lord to pass me by
I don't want the Lord to pass me by
I don't want the Lord to pass me by
I don't want the Lord to pass me by
I don't want the Lord to pass me by
I don't want the Lord to pass me by
I don't want the Lord to pass me by
 
I, I need Him at home
At work, at school
Do you need Him?
I know you need Him
 
While the others Thou are calling
Do not pass me by
Do not pass me by