Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Do Not Disturb
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Elvis Presley
Lời nhạc Elvis Presley: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Let's take the phone off the hook
Turn the lights way down low
Baby put down that book
Tell the maid to go
 
Do not disturb
Hang the sign on the door
Do not disturb
It's time to make love
And I can't wait anymore
 
I'll just pull down the blind
Now come over here
I've got one thing in mind
Let's get comfortable dear
 
Do not disturb
Hang the sign on the door
Do not disturb
It's time to make love
And I can't wait anymore
 
Everything's right tonight
Mmmm, it's great when we kiss
Now your arms hold me tight
Let's stay like this