Remember that great love and great achievements involve great risk.

Anonymous

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Diễm Tình
Sáng tác: Hoàng Thi Thơ
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đời anh vốn buồn chợt đâu em tới
Cho anh mối tình ngọt như con suối ngon
Như chén quỳnh thơm như vườn hồng
Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang
Diễm tình mang mang
 
Rồi anh hết buồn từ khi em tới
Cho anh nếm tình đẹp như hoa gấm xinh
Như dáng hồng êm như nhạc vàng
Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang
Diễm tình mang mang
 
Anh ngỡ anh là Đường Minh Hoàng
Đường Minh Hoàng của Dương Quý Phi...
Có khi anh thấy anh là vua Phù Sai,
vua Phù Sai trên Cô Tô Đài yêu nàng Tây Thi...
 
Trần gian bỗng thành Bồng Lai tiên giới
Khi anh biết rằng tình em mang tới
Không chi sánh bằng không chi đẹp bằng...
Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang diễm tình mang mang


Trình bày: Thái Châu

by tuan hoang