Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Did You Steal My Money
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: The Who
Lời nhạc The Who: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I wake up on broken glass
I wake up on broken glass
But you left your number
But you left your number
All the members of the cast
All the members of the cast
Reckon I was lumbered
Reckon I was lumbered
 
Did you steal it
Did you steal it
Did you screw me
Did you screw me
Did you peel it
Did you peel it
Did you do me
Did you do me
 
Are you out there Mr no-one
Are you out there Mr no-one
Is my investment growing
Is my investment growing
Sorry that I got so drunk
Sorry that I got so drunk
But I wrote you a poem
But I wrote you a poem
 
Did you search me
Did you search me
Did you turn me over
Did you turn me over
While I cold turkeyed
While I cold turkeyed
On the sofa
On the sofa
 
Did you steal my money
Did you steal my money
 
How can we forgive a grievance
How can we forgive a grievance
Now that we all live with demons
Now that we all live with demons
Did you know that poor old veteran
Did you know that poor old veteran
That you kicked out of his bed
That you kicked out of his bed
 
Says that he cannot forget you
Says that he cannot forget you
But he does not wish you dead
But he does not wish you dead
Leave his gold watch in reception
Leave his gold watch in reception
He will keep the sixteen stitches in his head
He will keep the sixteen stitches in his head
Did you steal his money
Did you steal his money
 
Did you pinch my trainer football
Did you pinch my trainer football
Say if you half inched it
Say if you half inched it
Thought I heard a female foot fall
Thought I heard a female foot fall
While I washed my kitchen
While I washed my kitchen
 
Did you use me
Did you use me
Why'd I trust you
Why'd I trust you
Why'd you abuse me
Why'd you abuse me
I won't bust you
I won't bust you
 
Did you steal my lorry
Did you steal my lorry
It fell right off my lorry
It fell right off my lorry
 
Did you pinch my brasso
Did you pinch my brasso
Nick my belt you *******
Nick my belt you *******