"True self is non-self, the awareness that the self is made only of non-self elements. There's no separation between self and other, and everything is interconnected. Once you are aware of that you are no longer caught in the idea that you are a separate entity.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Đi Tìm Quê Hương
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Khánh Ly
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
gười nô lệ da vàng ngủ quên
ngủ quên trong căn nhà nhỏ
đèn thắp thì mờ
ngủ quên, quên đã bao năm
ngủ quên không thấy quê hương
bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc dân ta
bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc tự do
 
Người nô lệ da vàng bước đi
bước đi, đi về đầu non
Người nô lệ da vàng bước đi
bước đi, đi về biển xanh
Đi cứu vớt con sông Việt Nam hai mươi năm liền
thịt xương phơi trên đôi miền
đi cho thấy quê hương
 
 
Người nô lệ da vàng ngồi yên
ngồi yên trong căn nhà nhỏ
đèn thắp thì mờ
ngồi yên quên nước quên non,
ngồi yên xin áo xin cơm
bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc đôi chân
bao giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc hờn căm
 
Người nô lệ da vàng bước đi
bước đi, đi về ruộng nương
Người nô lệ da vàng bước đi
bước đi, đi về đồi hoang
Đi nói với anh em gọi cho quê hương thanh bình
Dựng xây quê hương Tiên Rồng
Đi cho thấy quê hương
Đi cho thấy quê hương
Đi cho thấy quê hương...(nhỏ dần rồi Hết)