Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Francis Bacon

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đêm Vô Vọng
Sáng tác: Trần Quang Lộc
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đêm vô vọng lòng ta rung buồn
Hé môi buồn
Đợi khúc nhạc lên
Đêm vô vọng quỳnh hoa rơi cánh
Thoáng não nùng
Loài giun dế kêu than
 
Đêm vô vọng lòng ta muộn phiền
Đêm vô vọng hồn ta như nát tan
Thôi đã vắng tiếng dương cầm nỉ non
Thôi đã thiếu dáng em ngồi ngoài hiên
 
Hỡi ánh trăng thơ mộng
Hỡi ánh trăng lãng mạn
Về gặp mây, thỏa mê say
Về cùng ta, chỉ còn đêm nay
 
Đêm vô vọng lòng ta tuyệt vọng
Xót xa thầm dập tắt đam mê
Đêm vô vọng lòng ta ê chề
Đêm vô vọng thời gian lê thê
 
Đêm vô vọng hồn trơ đá cạn
Tiếng kinh cầu lạc lõng nơi đâu