Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Francis Bacon

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Đêm Chia Ly
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Thôi cũng đành chia tay
Một lần rồi phôi pha
Bóng người về nơi đâu
Cuối đường riêng bóng tôi
 
2.
Mong manh như áng mây
Chia tay ai có hay
Xót xa trong tiếc thương
Hoang vu con nắng gầy
 
Điệp khúc:
 
Nhớ ai nên phố mưa
Khóc ai đêm tiễn đưa
Hắt hiu bao ước mơ
Biết tìm đâu dấu xưa
 
3.
Trăng khuya như vỡ tan
Vết thương ta đã mang
Tiễn người về hoang vắng
Đêm chia ly ngỡ ngàng...