Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Dead or Alive
Sáng tác:
Ca sĩ: Arlo Guthrie
Lời nhạc Arlo Guthrie: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Well, the new sheriff wrote me a letter
Yes, the new sheriff wrote me a letter
Come up and see me, dead or alive
Come up and see me, dead or alive
 
Dead or alive, if s a hard road
It's a hard road, dead or alive
 
Well, he even sent me my picture
Yes, he even sent me my picture
How do I look, boys, dead or alive?
How do I look, boys, dead or alive?
 
Dead or alive, if s a hard road
It's a hard road, dead or alive
 
Well, he said he would pay expenses
Yes, he said he would pay expenses
Dead or alive, no thanks!
New sheriff, I'm a poor boy
 
If s a hard road, dead or alive
Dead or alive, if s a hard road
 
Well, he said he would feed and do the me
Yes, he said he would feed and do the me
Dead or alive, no thanks!
New sheriff, I'm a poor boy
 
If s a hard road, dead or alive
Dead or alive, if s a hard road
 
Well, I'm sorry but I can't come, sheriff
Yes, I'm sorry but I can't come, sheriff
Dead or alive, no thanks!
New sheriff, I'm a poor boy
 
If s a hard road, dead or alive
Dead or alive, if s a hard road
 
I don't like your hard rock hotel
I don't like your hard rock hotel
Dead or alive, new sheriff
No thanks, I'm a poor boy
 
If s a hard road, dead or alive
Dead or alive, if s a hard road
 
I gotta go down and see my little sweet thing f
Gonna go down and see my little sweet thing
Dead or alive, yes, Lord!
No thanks, new sheriff
 
If s a hard road, dead or alive
Dead or alive, if s a hard road