Books are the glass of council to dress ourselves by.

Bulstrode Whitlock

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Dế Welcom
Sáng tác: Võ Thiện Thanh
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hey !
Yeah !
Do you wanna be ?
What ?
Stylish, stylish
Ah hah, cool !
Stylish, stylish
Stylish
...
 
Ô kia sao mà nghe hợp tai.
Như nghe và trong mưa rai.
Biết rằng người ta khen hoài (yeah).
Coi kìa người ta tiêu xài, nghe đâu đây mùi hương hoa nhài.
Ơ anh chàng này đa tài, ê có anh kia xinh chưa kìa.
Trông như tranh như tranh sơn mài.
Hình như đang chờ ai.
Người thì leo cây trong khi người kia lai rai.
Sao không mau "bye bye" cho ai kia tha hồ mà đùa dai ?
 
Stylish, stylish
Stylish
...
 
Dòng người ngoài đường dài lê thê, ngồi nhìn hoài say mê.
Lo bao đồng nhiêu khê, rửa lê vào thì coi như là no nê.
Nhiều người thèm phu thê, cho đầy hàn the vào su sê.
Hay là mình đi coi xi nê, quan tâm nhiều điều ê chề, say ở trong cơn mê, hình như không còn xi nhê.
Nhiều người làm nhạc trẻ thời nay ai còn đùa thế ?
 
ĐK:
Một ngày lại qua bao nhiêu đam mê của tôi là chờ là mong tiếng chuông của em
Một ngày lại qua bao nhiêu yêu thương của tôi là chờ là mong bài hát rất quen
Từng chiều lại qua bao nhiêu đam mê của tôi là chờ là mong tiếng chuông của em
Từng chiều lại qua bao nhiêu yêu thương của tôi là chờ là mong bài hát rất quen
 
Yeah ! Hahaha.
Tắc kè.
What ?
Do you wanna be ?
Yeah !
Stylish
No, haha
Stylish, stylish
I don’t wanna be.
Stylish, stylish
Because
Stylish, stylish
I’m the man
Stylish, stylish
...
What the
 
Ngày xa xưa còn ngây thơ chơi lò xò, đánh gụ bây giờ và cho tới khi tối mò.
Thật không suy tư gì vô lo.
Năm canh thâu nằm dài pho pho.
Không bù cho thời nay cho chỏ, không chần chừ hay là so đo. Suốt ngày cứ ngồi to to.
Ngồi vui một hồi tên là trời cho, thì thu ngay.
Chổng vó, nhìn bên ngoài thì thế đó.
Thương nhau lắm thì go on, cho người ta bu quanh nhìn ngó.
 
Stylish, stylish
Stylish
...
Hahaha
 
(ĐK)
 
Stylish, stylish
Stylish
Yeah
Stylish, stylish
U
Stylish, stylish
U, u, u
Stylish, stylish
Uh
Stylish, stylish
Stylish
Hey, Thu Minh !
Stylish, stylish
Double T
Stylish, stylish
Và dế
Stylish, stylish
Và dế
Stylish, stylish
Uh
Stylish, stylish
Hey yo
Stylish, stylish
Silent now !
Stylish, stylish
Silent now !