Hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước.

Dale Carnegie

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Dazzle
Ca sĩ: Oh Wonder
Lời nhạc Oh Wonder: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ou got diamonds in your eyes tonight
Throwing fire, trying to make it right
You’re getting higher than the ceiling lights
And falling hard enough to lose the fight
 
Not in it for the money, just in it for the thrill
Living in the moment, paying for the kill
Golden grill of sadness, mid-life wasted youth
Always ends up like this, always gonna lose
 
Dazzle me, dazzle me, dazzle me with gold
You’ll never be what you wanna be with all that money, that money
Dazzle me, dazzle me, throw away your gold
You’ll never be what you wanna be with all that money, that money, that money
 
There’s a human in your heart of hearts
Hiding true colours made you fall apart
In the mirror you’re a work of art
But this is real life, real life
 
Not in it for the money, just in it for the thrill
Living in the moment, paying for the kill
Golden grill of sadness, mid-life wasted youth
Always ends up like this, always gonna lose
 
Dazzle me, dazzle me, dazzle me with gold
You’ll never be what you wanna be with all that money, that money
Dazzle me, dazzle me, throw away your gold
You’ll never be what you wanna be with all that money, that money, that money
 
Give me neon lights, roll me paper heights
I can feel the dice, cooling me
See the plastic life through my bloodshot eyes
I am wild alive, I am wild alive
 
Not in it for the money, just in it for the thrill
Living in the moment, paying for the kill
Golden grill of sadness, mid-life wasted youth
Always ends up like this, always gonna lose
(Give me that gold)
 
Dazzle me, dazzle me, dazzle me with gold
You’ll never be what you wanna be with all that money, that money
Dazzle me, dazzle me, throw away your gold
You’ll never be what you wanna be with all that money, that money, that money