Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Daydream
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Journey
Lời nhạc Journey: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Shining in the silver moon,
Crystal ships are sailing to the sea.
Dreams the joys of pearls and gold,
And our angel's wings in flight unfold.
Fly, fly by my window,
Flyin' so free, yeah.
 
Yes, they fly, fly by my window.
Yes, those bright diamonds a-once were stone,
Rollin' down a silver stream.
Yes, those bright diamonds a-once were stone.
 
Sail on a silver wings of fire,
Sailing dreams beyond the silver moon.
In silver clouds that fly so high,
Live the dreams you search,
But can't find.