"It's very important that we re-learn the art of resting and relaxing. Not only does it help prevent the onset of many illnesses that develop through chronic tension and worrying; it allows us to clear our minds, focus, and find creative solutions to problems.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đau Thế Mà
Sáng tác: Mỹ Tâm
Ca sĩ: Mỹ Tâm
Lời nhạc Mỹ Tâm: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
iếc gì, rồi anh cũng giống như bao người ta
Yêu nhau làm chi để bây giờ đau thế mà
Yêu rất nhiều, rồi anh cũng nói câu đôi mình chia tay
Tim em như chết theo bao lời anh nói
 
Ngày xưa yêu nhau mình ngây thơ
Tình yêu cho đi tựa cơn mơ
Dù cho đôi khi mình yêu
Mà không cần biết tương lai ngày mai
Vì em yêu anh là yêu thôi
Vì em không tin rằng ta... ta chia đôi
 
Hết rồi, giờ em phải sống vui hơn người ta
Nhưng bao ngày qua lòng em thì đau thế mà
Em sẽ cười, để anh phải biết em không cần anh
Bao nhiêu nước mắt dường như giờ đã khô đi vì anh
 
Và lại nhớ những lúc còn bên nhau
Lòng em lên trăm ngàn cơn đau
Mình em đi qua niềm đau
Cùng bao dày xéo nhưng anh thì sao?
Mình không yêu nhau như ngày xưa
Thời gian không quay lại nữa... thôi chia tay
 
Lời anh nói
Lời anh nói
 
Ngày xưa yêu nhau mình ngây thơ
Tình yêu cho đi tựa cơn mơ
Dù cho đôi khi mình yêu
Mà không cần biết tương lai ngày mai
Mình không yêu nhau như ngày xưa
Thời gian không quay lại nữa... thôi chia tay
Đau thế mà