There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Dẫu Có Biết Trước
Sáng tác: Trúc Hồ
Lời nhạc Lâm Nhật Tiến: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rồi mai đây khi đôi ta không cùng bước
Xin em nhớ rằng
Kỷ niệm anh mang trong tim là nước mắt
Trôi theo từng nỗi đau
 
Rồi mai đây em đi theo con đường mới
Xin em chớ buồn
Này người tình ơi xim em hãy nhớ
Anh yêu em thật lòng
 
Dẫu có biết trước
Mai đây có xa người
Vẫn cứ ước mơ
Được yêu em mãi mãi
Dẫu có biết trước
Ngày mai em có thay lòng
Vẫn yêu người ơi
Dù lắm đắng cay
 
um um um um Dẫu cho ngày mai
um um um um Là những đắng cay