Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny.

Steve Maraboli

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Dáng Lan
Sáng tác: Đỗ Lễ
Ca sĩ: Ý Lan, Thanh Lan
Lời nhạc Ý Lan: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh thương làn tóc xõa
Anh thương dáng Lan gầy
Môi em mọng thương nhớ
Tay gom nắng mai đầy
Tình người ai chờ trông
Ai mỏi mong khi tình đi
Lệ vương trên nét mi
 
Ai đem sầu tê tái
Cho Lan khóc đêm dài
Lan mang tình thu chết
Đem chôn đáy tâm hồn
Lạnh lùng như mùa Đông
Lan chờ trông như mùa Thu
Lá khô rơi buồn tênh
 
Trông mắt Lan buồn
Từng đêm dài nhớ
Trông dáng Lan sầu
Để ta khóc nhau
Như tiếng kinh cầu
Suốt kiếp ta chờ nhau
 
Đêm thu nào thao thức
Lan buồn tiếng thở dài
Tay Lan gầy năm ngón
Tay Lan héo khô mòn
Lạnh đầy môi mặn môi
Mưa nặng rơi đem tình ta
Chết theo người tình xa
 
Lạnh đầy môi mặn môi
Mưa nặng rơi đem tình ta
Chết theo người tình xa.