Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Dan y Dŵr
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Enya
Lời nhạc Enya: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Dan y dwr, tawelwch sydd.
Dan y dwr, galwaf i.
Nid yw'r swn gyda fi.
 
Dan y dwr, tawelwch am byth.
Dan y dwr, galwaf i.
Nid yw'r swn ddim fwy gyda fi.