"We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đàn Và Giây
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Người nhạc sĩ có một cây đàn
Đàn tra bộ giây Saparé
Tiếng tơ rung thanh thoát trong đêm hè
 
Người bạn gái hay đến thăm nhà
Lặng lẽ nghe giây tơ ngân nga
Tiếng hát ấm cúng những bài tình ca
 
Khi ta vui cũng có một ngày biệt ly
Saparé đàn đã đứt giây tơ rồi
Cô gái đi lặng lẽ làm dâu nhà người
Chàng nhạc sĩ đem đàn bán cho chợ đời
 
Và cô gái nhớ người ban đầu
Đàn mua bô giây saparé
Gởi con tim thương nhớ cho người về
 
Chàng nhạc sĩ không có cây đàn
Còn đây bô giây tơ cô đơn,
Tiếng hát ấy đã phai theo thời gian
 
Đàn có giây mới rung lên thành nhạc
Giây xa vắng đàn ngân nga với ai?