I like intellectual reading. It's to my mind what fiber is to my body.

Grey Livingston

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Đàn Ông Là Như Thế Đó
Sáng tác: Ngọc Lệ
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ADam, Adam Anh như mây bay lang thang nơi nào
Adam Adam... em như đồng khô chờ mãi cơn mưa
Adam Adam anh như cánh buớm vui chơi đêm ngày
Adam Adam em như cánh hoa tàn úa trong đêm
Ðàn ông là như thế đó
Ðàn ông là như thế đó
Đam mê thật nhiều, cô đơn thật nhiều,
Yếu đuối thật nhiều, ngu ngơ thật nhiều
Ôi trái tim sao mong manh
Ðàn ông là như thế đó
Ðàn ông là như thế đó
Con tim mệt nhoài vẫn yêu hoài, tham lam thật nhiều,
Lỡ lầm thật nhiều, rồi ăn năn thật nhiều
Ðàn ông là như thế đó, con tim mệt nhoài, vẫn yêu hoài, Tham lam một đời, lỡ lầm một đời, rồi ăn năn một đời.