Butterflies don't know the color of their wings, but human eyes know how beautiful it is. Likewise, you don't know how good you are, but others can see that you are special.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Đám Cưới Chuột
Sáng tác: Gạt Tàn Đầy
Lời nhạc Ngọc Ánh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác
Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèm
Lang thang trước bãi dâu có một anh chuột nhắt
Lang thang chốn bãi hoang có một cô chuột đồng
 
Ai, ai, ai, ai
Rước dâu tưng bừng
Một mình ta cô đơn chốn góc hang
 
Bao nhiêu trống với chiêng tưng bừng vui rộn rã
Bao nhiêu phướn với hoa quay cuồng đến ngợp trời
Ung dung ngắm rước hoa có một con mèo béo
Ngân nga mấy khúc ca có một con chuột gầy
 
Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác
Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèm
 
Ai, ai, ai, ai
Rước dâu tưng bừng
Một mình ta cô đơn chốn góc hang


Trình bày: Gạt Tàn Đầy

by Minh Đức JP