Nếu bạn không thể phạm sai lầm, bạn sẽ không thể làm được điều gì.

Marva Collins

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
D-7
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Nirvana
Lời nhạc Nirvana: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Straight as an arrow
Defect defect
Not straight, not so straight
Reject reject
Towards anti-social
 
Standing on the stairs
Cold, cold morning
Ghostly image of fear
Mayday mayday
Gonna leave this region
They'll take me with them
 
Dimension seven
Straight as an arrow
Defect defect
Not straight, not so straight
Reject reject
Towards anti-social
(Alt: So dumb, so dumb)
 
Dimension seven (x7)