You can't start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cũng Vì Trời Mưa
Sáng tác: Quốc Hùng
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trời mưa bong bóng
Bong bóng rơi em đi lấy chồng
Trời mưa bong bóng
Bong bóng rơi có người nhớ em
 
Ðôi măt thân quen
Nhìn nhau không nói nên lời
Ta đã yêu nhau
Mà sao em đi lấy chồng ???
 
Người chồng em lấy
Em có vui hay em đã buồn ???
Người chồng em lấy
Có xớt chia vui buồn đăng cay ???
 
Thôi hãy xem như
Tình yêu ta đã xa rồi
Câu hứa năm xưa
Giờ đây tan thành khói mây
 
Mưa rơi hoài rơi mãi
Bong bóng rơi em đi lấy chồng
Mưa rơi mãi không thôi
Rơi xuống đời làm tôi bối rối
 
Mưa rơi hoài rơi mãi
Gieo trái ngang giữa tôi với nàng
Gieo bao nhớ nhung sầu
Mối tình đầu cũng vì trời mưa
 
Trời mưa bong bóng
Bong bóng rơi em đi lấy chồng
Trời mưa bong bóng
Bong bóng rơi có người nhớ em
 
Ðôi măt thân quen
Nhìn nhau không nói nên lời
Ta đã yêu nhau
Mà sao em đi lấy chồng ???
 
Người chồng em lấy
Em có vui hay em đã buồn ???
Người chồng em lấy
Có xớt chia vui buồn đắng cay ???
 
Thôi hãy xem như
Tình yêu ta đã xa rồi
Câu hứa năm xưa
Giờ đây tan thành khói mây
 
Mưa rơi hoài rơi mãi
Bong bóng rơi em đi lấy chồng
Mưa rơi mãi không thôi
Rơi xuống đời làm tôi bối rối
 
Mưa rơi hoài rơi mãi
Gieo trái ngang giữa tôi với nàng
Gieo bao nhớ nhung sầu
Mối tình đầu cũng vì trời mưa