Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Cung Đàn Thu
Sáng tác: Ái Lan
Ca sĩ: Bích Hồng
Lời nhạc Bích Hồng: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vương tơ lòng hồn thu tới đây nâng cung đàn
Gió đông về đàn lưu luyến thu nghe não nề
Đã bao chiều ngẩn nhơ thấy thu đi âm thầm
Để mùa đông lạnh lùng trong buốt giá
Cung đàn trách sao bẽ bàng
 
ĐK:
 
Tưởng còn nhớ đã mấy mùa thu đi
Mặt hồ thu in bóng bao chiều vàng
Ngậm ngùi đếm bao lá thu rơi muộn màng
Để hồn đắm trong tiếng thu đàn chơi vơi
Lá thu rụng rơi
Vì gió đông chợt về
Phím tơ não nề
Vì tiếc thương mùa thu