Điều tôi quan tâm không phải là bạn đã thắng hay thua, mà là bạn có sẵn sàng đón nhận thất bại hay không.

Abraham Lincohn

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Cry
Sáng tác:
Ca sĩ: 10cc
Lời nhạc 10cc: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You don't know how to ease my pain
You don't know
You don't know how to ease my pain
You don't know what the sound is darlin'
It's the sound of my tears fallin'
Or is it the rain?
You don't know how to play the game
You cheat
You lie
You make me wanna cry
You make me wanna cry
Cry...
You make me wanna cry
You don't know how to ease my pain
You don't know
You don't know how to ease my pain
Don't you hear any voices cryin'?
That's the sound of my love dyin'
Here comes the rain
You don't know how to play the game
You cheat
You lie
You don't even know how to say goodbye
You make me wanna cry
You don't know
You don't even know how to say goodbye
You make me wanna cry
You don't even know how to say goodbye
You make me wanna cry
Cry...
Cry
Cry
Cry
Cry